Հայերեն Անգլերեն Դաս 69 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Անգլերեն :: Դաս 69. Սնունդ՝ նպարեղենի խանութ

loading

Բառապաշար :: Անգլերեն Հայերեն

Grocery store
Նպարեղենի խանութ
The grocery store is open
Մթերային խանութը բաց է
Closed
Փակ է
Shopping cart
Գնումների զամբյուղ
Basket
Զամբյուղ
Do you have rice?
Դուք բրինձ ունե՞ք:
Buy
Գնել
Pay
Վճարել
In what aisle?
Ո՞ր շարքում է գտնվում:
Butcher shop
Մսի խանութ
Bakery
Հացի խանութ
Where is the water?
Որտե՞ղ է ջուր վաճառվում:
Cook
Եփել
Have dinner with the family
Ես ճաշում եմ ընտանիքի հետ
I am hungry
Ես սոված եմ
Set the table
Տե՛ս աղյուսակը