Հայերեն Անգլերեն Դաս 68 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Անգլերեն :: Դաս 68. Ռեստորան՝ վճարումներ

loading

Բառապաշար :: Անգլերեն Հայերեն

Can I speak with the manager?
Կարո՞ղ եմ խոսել մենեջերի հետ:
What is this?
Ի՞նչ է սա:
Bill
Հաշիվ
Tip
Թեյափող
Can I pay with a credit card?
Կարո՞ղ եմ վճարել վարկային քարտով:
How much do I owe you?
Որքա՞ն պետք է վճարեմ Ձեզ:
The bill, please
Հաշիվը տվեք, խնդրեմ
Do you have another credit card?
Դուք մեկ այլ վարկային քարտ ունե՞ք:
I need a receipt
Ինձ ՀԴՄ կտրոն է պետք
Where is the bathroom?
Որտե՞ղ է զուգարանը:
Exit
Ելք
Entrance
Մուտք
Thank you for the good service
Շնորհակալություն լավ սպասարկելու համար