Հայերեն Անգլերեն Դաս 65 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Անգլերեն :: Դաս 65. Ռեստորան՝ ինչպե՞ս էր սնունդը

loading

Բառապաշար :: Անգլերեն Հայերեն

Can you bring me fruit?
Կարո՞ղ եք միրգ բերել:
This is dirty
Սա կեղտոտ է
Can you give me some more water?
Կարո՞ղ եք էլի ջուր բերել:
That was delicious
Համեղ էր
Of better quality
Ավելի լավ որակի
Is it spicy?
Արդյո՞ք այն կծու է:
Is the fish fresh?
Ձուկը թա՞րմ է:
Are they sweet?
Սրանք քա՞ղցր են:
Sour
Թթու
The food is cold
Սննդամթերքը սառն է
It is cold
Այն սառն է