Հայերեն Անգլերեն Դաս 53 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Անգլերեն :: Դաս 53. Քաղաքում՝ փողոցներում

loading

Բառապաշար :: Անգլերեն Հայերեն

Street
Փողոց
Intersection
Խաչմերուկ
Traffic sign
Երթևեկության նշան
Corner
Անկյուն
Streetlight
Լուսակիր
Traffic light
Լուսակիր
Pedestrian
Հետիոտն
Avenue
Պողոտա
Crosswalk
Հետիոտնային անցում
Sidewalk
Մայթ
Toilets
Զուգարաններ
Bathroom
Լողասենյակ