Հայերեն Անգլերեն Դաս 50 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Անգլերեն :: Դաս 50. Հյուրանոց՝ արտահայտություններ անհետաձգելի իրավիճակների դեպքում

loading

Բառապաշար :: Անգլերեն Հայերեն

Look
Հայացք
Listen
Լսել
Watch out
Զգույշ
Fire
Կրակ
Get out of here
Դուրս եկեք այդտեղից
Help
Օգնություն
Help me
Օգնեցեք
Hurry
Շտապեք
Stop
Կանգ առեք
Police
Ոստիկանություն
It is an emergency
Սա արտակարգ իրավիճակ է