Հայերեն Անգլերեն Դաս 46 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Անգլերեն :: Դաս 46. Հյուրանոց՝ գրանցում

loading

Բառապաշար :: Անգլերեն Հայերեն

I have a reservation
Ես նախնական պատվեր ունեմ:
Hotel room
Հյուրանոցի սենյակ
We are here for two weeks
Մենք այստեղ ենք երկու շաբաթով:
Does the room have a double bed?
Արդյոք սենյակը երկակի մահճակալ ունի՞:
Does it have a private bathroom?
Այն առանձին բաղնիք ունի՞:
We would like to have an ocean view
Ցանկանում ենք, որ պատուհանից օվկիանոսի տեսարան բացվի:
We need 3 keys
Մեզ պետք է 3 բանալի:
Does it have 2 beds?
Արդյոք այնտեղ 2 մահճակալ կա՞ :
Do you have room service?
Համարների սպասարկում ունե՞ք:
Are meals included?
Սնունդն ընդգրկվա՞ծ է:
I am a guest
Ես հյուր եմ