Հայերեն Անգլերեն Դաս 26 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Անգլերեն :: Դաս 26. Ժամանակ՝ ի՞նչ օր է այսօր

loading

Բառապաշար :: Անգլերեն Հայերեն

2011
2011
2012
2012
2013
2013
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2019
2019
What day is it today?
Ի՞նչ օր է այսօր:
Today is November 21, 2013
Այսօր 2013 թվականի նոյեմբերի 21-ն է
Today is November 21, 2011
Այսօր 2011 թվականի նոյեմբերի 21-ն է
Today is November 21
Այսօր նոյեմբերի 21-ն է
Last week
Անցյալ շաբաթ
Last month
Անցյալ ամիս
Next week
Հաջորդ շաբաթ
Next month
Հաջորդ ամիս
Next year
Հաջորդ տարի
Tonight
Այս երեկո
Last night
Անցյալ գիշեր
Tomorrow morning
Վաղն առավոտյան
Day before yesterday
Նախանցյալ օրը
Day after tomorrow
Վաղը չէ մյուս օրը
Weekend
Հանգստյան օրեր (շաբաթ և կիրակի)