Հայերեն Անգլերեն Դաս 23 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Անգլերեն :: Դաս 23. Մարդիկ՝ ընկերներ

loading

Բառապաշար :: Անգլերեն Հայերեն

Neighbor
Հարևան
Neighbor (female)
Հարևան (իգական)
Friend
Ընկեր
Friend (female)
Ընկերուհի
Are you married?
Դուք ամուսնացա՞ծ եք
How long have you been married?
Որքա՞ն ժամանակ եք ամուսնացած:
Is she your girlfriend?
Նա Ձեր ընկերուհի՞ն է:
Is he your boyfriend?
Նա Ձեր ընկե՞րն է: