Հայերեն Անգլերեն Դաս 20 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Անգլերեն :: Դաս 20. Մարդիկ՝ ընտանիքի անդամներ

loading

Բառապաշար :: Անգլերեն Հայերեն

People
Մարդիկ
Mother
Մայր
Father
Հայր
Brother
Եղբայր
Sister
Քույր
Son
Որդի
Daughter
Դուստր
Nephew
Եղբորորդի
Niece
Քրոջ կամ եղբոր աղջիկ
Grandpa
Պապ
Grandma
Տատ