Հայերեն Անգլերեն Դաս 18 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Անգլերեն :: Դաս 18. Ուղղություններ՝ որտե՞ղ

loading

Բառապաշար :: Անգլերեն Հայերեն

In back of
Հետևում
In front of
Առջևում
Beside
Կողքին
First door on the right
Առաջին դուռը դեպի աջ
At the fourth light turn right
Չորրորդ լուսացույցից թեքվել աջ
Do you understand me?
Հասկանու՞մ եք ինձ:
North
Հյուսիս
West
Արևմուտք
South
Հարավ
East
Արևելք
To the right
Դեպի աջ
To the left
Դեպի ձախ
Is there an elevator?
Վերելակ կա՞:
Where are the stairs?
Որտե՞ղ են աստիճանները:
In which direction?
Ո՞ր ուղղությամբ:
Second door on the left
Ձախից երկրորդ դուռը
At the corner turn left
Անկյուն հասնելիս թեքվեք ձախ