Հայերեն Անգլերեն Դաս 17 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Անգլերեն :: Դաս 17. Ուղղություններ՝ սենյակում

loading

Բառապաշար :: Անգլերեն Հայերեն

Straight ahead
Ուղիղ
In the back
Հետևում
To the front
Դիմացը
Inside
Ներսում
Outside
Դրսում
Here
Այստեղ
There
Այնտեղ
Near
Մոտ
Far
Հեռու
Along the wall
Պատի երկայնքով
Around the corner
Անկյունի հետևում
At the desk
Սեղանի մոտ
In the line
Ուղիղ գծով
Downstairs
Ներքևում
Upstairs
Վերևում
Down the hall
Դահլիճի ներքևում