Հայերեն Անգլերեն Դաս 16 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Անգլերեն :: Դաս 16. Ուղղություններ՝ գալուց

loading

Բառապաշար :: Անգլերեն Հայերեն

Just a moment, please
Մեկ վայրկյան, խնդրեմ
Just a moment
Մեկ վայրկյան
Wait here, please
Սպասեք, խնդրեմ
Wait here
Սպասեք
Follow me, please
Հետևեք ինձ, խնդրեմ
Follow me
Հետևեք ինձ
Come with me, please
Եկեք ինձ հետ, խնդրեմ
She will help you
Նա կօգնի Ձեզ
Come in
Մտեք
Please come in
Մտեք, խնդրեմ
Sit down
Նստեցեք
Come here
Եկեք այստեղ
Show me
Ցույց տվեք
Show me please
Ցույց տվեք, խնդրեմ