Հայերեն Անգլերեն Դաս 9 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Անգլերեն :: Դաս 9. Սկիզբ՝ արտահայտություններ

loading

Բառապաշար :: Անգլերեն Հայերեն

By the way
Ի դեպ,
At least
Առնվազն/համենայնդեպս
Finally
Վերջապես
However
Սակայն
Therefore
Ուստի
Don't worry
Մի անհանգստացեք
That depends
Դա կախված է
I am sorry
Ես ցավում եմ
Right now
Հենց հիմա
I don’t know
Ես չգիտեմ, թե
Like this
Այսպես