Հայերեն Անգլերեն Դաս 3 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Անգլերեն :: Դաս 3. Սկիզբ: Խոսեք դանդաղ

loading

Բառապաշար :: Անգլերեն Հայերեն

Speak slowly
Խոսեք դանդաղ
I don't understand
Ես չեմ հասկանում
Do you understand?
Հասկանու՞մ եք
Sure
Իհարկե
Repeat, please
Կրկնեք, խնդրում եմ
Again
Կրկին
Word by word
Բառ առ բառ
Slowly
Դանդաղ
How do you say?
Ինչպե՞ս կասեք:
What does it mean?
Սա ի՞նչ է նշանակում:
What did you say?
Ի՞նչ ասացիք:
Do you have a question?
Հա՞րց ունեք: