Հայերեն Իտալերեն Դաս 108 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Իտալերեն :: Դաս 108. Համակարգիչ՝ էլ. փոստի հետ աշխատանքի տերմիններ

loading

Բառապաշար :: Իտալերեն Հայերեն

A capo automatico
Բառերի ծալում
Cyberspazio
Կիբերտարածության
Indirizzo email
Էլեկտրոնային փոստի հասցե
Rubrica
Հասցեների գրքույկ
Destinatario
Ստացող
Spam
Թափոնափոստ
Rispondi a tutti
Պատասխանել բոլորին
Allegati
Կցված ֆայլեր
Allegare
Կցել
Intestazione del messaggio
Հաղորդագրության վերնագրեր
Oggetto
Թեմա