Հայերեն Իտալերեն Դաս 103 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Իտալերեն :: Դաս 103. Զբաղվածություն՝ Ինտերնետի օգտագործում

loading

Բառապաշար :: Իտալերեն Հայերեն

Internet
Ինտերնետ
Link
Հղում
Hyperlink
Գերկապ
Gestore di servizi Internet
Ինտերնետային ծառայությունների մատակարար
Rete
Ցանց
Sito Web
Կայք
Pagina Web
Կայքէջ
Indirizzo Web
Կայքէջի հասցե (URL)
Sito web sicuro
Անվտանգ կայք
Browser
Դիտարկիչ
Motore di ricerca
Որոնողական ծրագիր
Server sicuro
Անվտանգ սերվեր