Հայերեն Իտալերեն Դաս 102 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Իտալերեն :: Դաս 102. Զբաղվածություն՝ աշխատանքի որոնում

loading

Բառապաշար :: Իտալերեն Հայերեն

Hai il permesso di lavoro?
Ունե՞ք աշխատանքի թույլտվություն:
Ho il permesso di lavoro
Ունեմ աշխատանքի թույլտվություն
Non ho il permesso di lavoro
Չունեմ աշխատանքի թույլտվություն
Quando puoi cominciare?
Ե՞րբ կարող եք սկսել:
Pago dieci Euro all’ora
Մեկ ժամի դիմաց տասը եվրո եմ վճարում:
Pago alla settimana
Կվճարեմ Ձեզ շաբաթական
Al mese
Ամսական
Presentati alle otto del mattino
Եղեք այստեղ առավոտյան ժամը 8:00-ին
Il lavoro finisce alle quattro e mezza del pomeriggio
Աշխատանքն ավարտվում է 4:30-ին
Sabato e domenica sono liberi
Շաբաթ և կիրակի օրերը հանգստյան օրեր են
Devi indossare un’uniforme
Դուք համազգեստ եք կրելու
Si fa così
Սա այսպես պետք է կատարել