Հայերեն Իտալերեն Դաս 95 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Իտալերեն :: Դաս 95. Բժշկի մոտ՝ զրույց բժշկի հետ

loading

Բառապաշար :: Իտալերեն Հայերեն

Hai le stampelle?
Հենակներ ունե՞ք:
Distorsione
Վնասվածք ձգելուց
L’osso è rotto
Դուք ոսկրի կոտրվածք ունեք
Mi serve un analgesico
Ես պետք է ցավազրկող ընդունեմ
Non ho la pressione alta
Ես արյան բարձր ճնշում չունեմ
Sono incinta
Ես հղի եմ
Ho un eritema
Ցան ունեմ
La ferita è infetta
Կրտվածքից վարակ է անցել
Guarda questo ematoma
Զննեք այս կապտուկը
Influenza
Գրիպ
Ho il raffreddore
Ես մրսել եմ
Ho i brividi
Ես սարսուռ եմ զգում
Dove fa male?
Որտե՞ղ է ցավում:
Dappertutto
Ամենուրեք
Da quanto si sente così?
Որքա՞ն ժամանակ , որ Ձեզ այսպես եք զգում:
Mi sento così da tre giorni
Ինձ այսպես եմ զգում արդեն 3 օր
Prende qualche medicina?
Որևէ դեղամիջոց ընդունու՞մ եք:
Sì, per il cuore
Այո, սրտային դեղամիջոց