Հայերեն Իտալերեն Դաս 26 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Իտալերեն :: Դաս 26. Ժամանակ՝ ի՞նչ օր է այսօր

loading

Բառապաշար :: Իտալերեն Հայերեն

Duemila undici
2011
Duemila dodici
2012
Duemila tredici
2013
Duemila quattordici
2014
Duemila quindici
2015
Duemila sedici
2016
Duemila diciassette
2017
Duemila diciotto
2018
Duemila diciannove
2019
Che giorno è oggi?
Ի՞նչ օր է այսօր:
Oggi è il ventuno novembre duemila tredici
Այսօր 2013 թվականի նոյեմբերի 21-ն է
La settimana scorsa
Անցյալ շաբաթ
Il mese scorso
Անցյալ ամիս
La settimana prossima
Հաջորդ շաբաթ
Il mese prossimo
Հաջորդ ամիս
L’anno prossimo
Հաջորդ տարի
Stanotte
Այս երեկո
Ieri notte
Անցյալ գիշեր
Domani mattina
Վաղն առավոտյան
Due giorni fa
Նախանցյալ օրը
Dopodomani
Վաղը չէ մյուս օրը
Fine settimana
Հանգստյան օրեր (շաբաթ և կիրակի)