Արտասանության դասեր Ֆլեշ քարտեր Բառային վիկտորինա «Իքսեր և զրոներ» խաղ Հիշողության խաղ Լսողական վիկտորինա

Իտալերեն :: Դաս 18 Ուղղություններ՝ որտե՞ղ

Բառապաշար

Հետևում
Dietro a
Առջևում
Davanti a
Կողքին
Accanto a
Առաջին դուռը դեպի աջ
Prima porta a destra
Չորրորդ լուսացույցից թեքվել աջ
Al quarto semaforo girare a destra
Հասկանու՞մ եք ինձ:
Mi capisci?
Հյուսիս
Nord
Արևմուտք
Ovest
Հարավ
Sud
Արևելք
Est
Դեպի աջ
Alla destra
Դեպի ձախ
Alla sinistra
Վերելակ կա՞:
C’è l’ascensore?
Որտե՞ղ են աստիճանները:
Dove sono le scale?
Ո՞ր ուղղությամբ:
In quale direzione?
Ձախից երկրորդ դուռը
Seconda porta a sinistra
Անկյուն հասնելիս թեքվեք ձախ
All’angolo girare a sinistra