Հայերեն Իտալերեն Դաս 18 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Իտալերեն :: Դաս 18. Ուղղություններ՝ որտե՞ղ

loading

Բառապաշար :: Իտալերեն Հայերեն

Dietro a
Հետևում
Davanti a
Առջևում
Accanto a
Կողքին
Prima porta a destra
Առաջին դուռը դեպի աջ
Al quarto semaforo girare a destra
Չորրորդ լուսացույցից թեքվել աջ
Mi capisci?
Հասկանու՞մ եք ինձ:
Nord
Հյուսիս
Ovest
Արևմուտք
Sud
Հարավ
Est
Արևելք
Alla destra
Դեպի աջ
Alla sinistra
Դեպի ձախ
C’è l’ascensore?
Վերելակ կա՞:
Dove sono le scale?
Որտե՞ղ են աստիճանները:
In quale direzione?
Ո՞ր ուղղությամբ:
Seconda porta a sinistra
Ձախից երկրորդ դուռը
All’angolo girare a sinistra
Անկյուն հասնելիս թեքվեք ձախ