Հայերեն Իտալերեն Դաս 16 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Իտալերեն :: Դաս 16. Ուղղություններ՝ գալուց

loading

Բառապաշար :: Իտալերեն Հայերեն

Un momento
Մեկ վայրկյան
Aspetta qui
Սպասեք
Seguimi
Հետևեք ինձ
Ti aiuterà lei
Նա կօգնի Ձեզ
Entra
Մտեք
Siediti
Նստեցեք
Vieni qui
Եկեք այստեղ
Mostrami
Ցույց տվեք