Հայերեն Իտալերեն Դաս 3 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Իտալերեն :: Դաս 3. Սկիզբ: Խոսեք դանդաղ

loading

Բառապաշար :: Իտալերեն Հայերեն

Parla lentamente
Խոսեք դանդաղ
Non capisco
Ես չեմ հասկանում
Capisci?
Հասկանու՞մ եք
Certo
Իհարկե
Ripeti, per favore
Կրկնեք, խնդրում եմ
Di nuovo
Կրկին
Parola per parola
Բառ առ բառ
Lentamente
Դանդաղ
Come si dice?
Ինչպե՞ս կասեք:
Cosa vuol dire?
Սա ի՞նչ է նշանակում:
Cosa hai detto?
Ի՞նչ ասացիք:
Hai domande?
Հա՞րց ունեք: