Հայերեն Պորտուգալերեն Դաս 108 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Պորտուգալերեն :: Դաս 108. Համակարգիչ՝ էլ. փոստի հետ աշխատանքի տերմիններ

loading

Բառապաշար :: Պորտուգալերեն Հայերեն

Quebra automática de linha
Բառերի ծալում
Ciberespaço (o)
Կիբերտարածության
Endereço de e-mail
Էլեկտրոնային փոստի հասցե
Catálogo de endereços
Հասցեների գրքույկ
Destinatário (o)
Ստացող
Spam
Թափոնափոստ
Responder a todos
Պատասխանել բոլորին
Arquivos anexos (os)
Կցված ֆայլեր
Anexar
Կցել
Títulos de mensagem (os)
Հաղորդագրության վերնագրեր
Assunto (o)
Թեմա