Հայերեն Պորտուգալերեն Դաս 106 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Պորտուգալերեն :: Դաս 106. Զբաղվածություն՝ տվյալների մուտքագրում

loading

Բառապաշար :: Պորտուգալերեն Հայերեն

Negrito
Թավ (տեքստ)
Modelo (o)
Կաղապար
Preferências (as)
Նախընտրանքներ
Marcar a caixa de seleção
Նշեք վանդակը
Transferência de arquivo (a)
Ֆայլերի փոխանցում
Fazer logon
Մուտք
Palavra-chave (a)
Հիմնաբառ
Nome de usuário (o)
Օգտատիրոջ անունը
Senha (a)
Գաղտնաբառ
Assinatura digital
Թվային ստորագրություն
Domínio público (o)
Հանրամատչելի
Largura de banda (a)
Ցանցի թողունակություն
Faixa (a)
Գովազդային հայտարարություն
Ícone (o)
Պատկեր
Perguntas frequentes (as)
Հաճախակի տրվող հարցեր