Հայերեն Պորտուգալերեն Դաս 103 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Պորտուգալերեն :: Դաս 103. Զբաղվածություն՝ Ինտերնետի օգտագործում

loading

Բառապաշար :: Պորտուգալերեն Հայերեն

Internet (a)
Ինտերնետ
Link (o)
Հղում
Hyperlink (o)
Գերկապ
Provedor de serviços de internet (o)
Ինտերնետային ծառայությունների մատակարար
Rede (a)
Ցանց
Site (o)
Կայք
Página da internet (a)
Կայքէջ
Endereço da internet (o)
Կայքէջի հասցե (URL)
Site seguro (o)
Անվտանգ կայք
Navegador (o)
Դիտարկիչ
Mecanismo de busca (o)
Որոնողական ծրագիր
Servidor seguro (o)
Անվտանգ սերվեր