Հայերեն Պորտուգալերեն Դաս 102 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Պորտուգալերեն :: Դաս 102. Զբաղվածություն՝ աշխատանքի որոնում

loading

Բառապաշար :: Պորտուգալերեն Հայերեն

Você tem permissão para trabalhar?
Ունե՞ք աշխատանքի թույլտվություն:
Eu tenho permissão para trabalhar
Ունեմ աշխատանքի թույլտվություն
Eu não tenho permissão para trabalhar
Չունեմ աշխատանքի թույլտվություն
Quando você pode começar?
Ե՞րբ կարող եք սկսել:
Eu pago dez reais por hora
Մեկ ժամի դիմաց տասը ռեալ եմ վճարում:
Eu vou pagar você por semana
Կվճարեմ Ձեզ շաբաթական
Por mês
Ամսական
Esteja aqui às oito da manhã
Եղեք այստեղ առավոտյան ժամը 8:00-ին
O trabalho termina às quatro e meia
Աշխատանքն ավարտվում է 4:30-ին
Você tem folga nos sábados e domingos
Շաբաթ և կիրակի օրերը հանգստյան օրեր են
Você vai usar uniforme
Դուք համազգեստ եք կրելու
Faça deste jeito
Սա այսպես պետք է կատարել