Հայերեն Պորտուգալերեն Դաս 101 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Պորտուգալերեն :: Դաս 101. Զբաղվածություն՝ աշխատանքի դիմում

loading

Բառապաշար :: Պորտուգալերեն Հայերեն

Estou procurando um emprego
Ես աշխատանք եմ փնտրում
Eu posso ver seu currículo?
Կարո՞ղ եք ցույց տալ Ձեր կենսագրականը:
Este é o meu currículo
Ահա իմ կենսագրականը
Há referências que eu posso contatar?
Կա՞ն արդյոք երաշխավորողներ, որոնց կարող եմ դիմել:
Esta é uma lista das minhas referências
Ահա ինձ երաշխավորների ցուցակը:
Quanta experiência você tem?
Որքա՞ն փորձ ունեք:
Há quanto tempo você trabalha nesta área?
Որքա՞ն ժամանակ է, ինչ աշխատում եք այս ոլորտում:
Três anos
3 տարի
Eu tenho o segundo grau completo
Ես ավագ դպրոց եմ ավարտել
Eu tenho ensino superior completo
Ես քոլեջ եմ ավարտել
Estou procurando um emprego de meio período
Փնտրում եմ կես դրույքով աշխատանք
Eu gostaria de trabalhar em tempo integral
Ցանկանում եմ աշխատել լրիվ դրույքով
Você oferece seguro saúde?
Դուք բժշկական ապահովագրություն տրամադրու՞մ եք:
Sim, após seis meses de trabalho
Այո, այստեղ աշխատելուց վեց ամիս անց: