Հայերեն Պորտուգալերեն Դաս 99 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Պորտուգալերեն :: Դաս 99. Գրասենյակ՝ գրասեղան

loading

Բառապաշար :: Պորտուգալերեն Հայերեն

Estou procurando um grampeador
Ես կարիչ եմ որոնում
Tachinha (a)
Սլեռագամ
Lápis (o)
Մատիտ
Livro (o)
Գիրք
Papel (o)
Թուղթ
Caderno (o)
Տետր
Slides (os)
Սլայդներ
Calendário (o)
Օրացույց
Fita (a)
Չափերիզ
Eu preciso encontrar um mapa
Ես քարտեզ եմ որոնում