Հայերեն Պորտուգալերեն Դաս 95 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Պորտուգալերեն :: Դաս 95. Բժշկի մոտ՝ զրույց բժշկի հետ

loading

Բառապաշար :: Պորտուգալերեն Հայերեն

Você tem muletas?
Հենակներ ունե՞ք:
Entorse (o)
Վնասվածք ձգելուց
Você quebrou um osso
Դուք ոսկրի կոտրվածք ունեք
Eu preciso de remédio para dor
Ես պետք է ցավազրկող ընդունեմ
Eu não tenho pressão alta
Ես արյան բարձր ճնշում չունեմ
Eu estou grávida
Ես հղի եմ
Eu estou com uma erupção
Ցան ունեմ
O corte está infeccionado
Կրտվածքից վարակ է անցել
Olha este machucado
Զննեք այս կապտուկը
Gripe (a)
Գրիպ
Eu estou com um resfriado
Ես մրսել եմ
Eu estou com calafrios
Ես սարսուռ եմ զգում
Onde está doendo?
Որտե՞ղ է ցավում:
Em todo lugar
Ամենուրեք
Há quanto tempo você está se sentindo assim?
Որքա՞ն ժամանակ , որ Ձեզ այսպես եք զգում:
Eu estou me sentindo assim há três dias
Ինձ այսպես եմ զգում արդեն 3 օր
Você está tomando algum remédio?
Որևէ դեղամիջոց ընդունու՞մ եք:
Sim, para o coração
Այո, սրտային դեղամիջոց