Հայերեն Պորտուգալերեն Դաս 65 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Պորտուգալերեն :: Դաս 65. Ռեստորան՝ ինչպե՞ս էր սնունդը

loading

Բառապաշար :: Պորտուգալերեն Հայերեն

Você pode me trazer frutas?
Կարո՞ղ եք միրգ բերել:
Está sujo
Սա կեղտոտ է
Você pode trazer mais água?
Կարո՞ղ եք էլի ջուր բերել:
Estava delicioso
Համեղ էր
Está apimentado?
Արդյո՞ք այն կծու է:
O peixe está fresco?
Ձուկը թա՞րմ է:
Estão doces?
Սրանք քա՞ղցր են:
Azedo
Թթու
A comida está fria
Սննդամթերքը սառն է
Está frio
Այն սառն է