Հայերեն Պորտուգալերեն Դաս 18 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Պորտուգալերեն :: Դաս 18. Ուղղություններ՝ որտե՞ղ

loading

Բառապաշար :: Պորտուգալերեն Հայերեն

Atrás de
Հետևում
Na frente de
Առջևում
Ao lado de
Կողքին
Primeira porta à direita
Առաջին դուռը դեպի աջ
Vire à direita no quarto semáforo
Չորրորդ լուսացույցից թեքվել աջ
Você está me entendendo?
Հասկանու՞մ եք ինձ:
Norte
Հյուսիս
Oeste
Արևմուտք
Sul
Հարավ
Leste
Արևելք
À direita
Դեպի աջ
À esquerda
Դեպի ձախ
Tem elevador?
Վերելակ կա՞:
Onde fica a escada?
Որտե՞ղ են աստիճանները:
Em que direção?
Ո՞ր ուղղությամբ:
A segunda porta à esquerda
Ձախից երկրորդ դուռը
Vire à esquerda na esquina
Անկյուն հասնելիս թեքվեք ձախ