Հայերեն Պորտուգալերեն Դաս 17 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Պորտուգալերեն :: Դաս 17. Ուղղություններ՝ սենյակում

loading

Բառապաշար :: Պորտուգալերեն Հայերեն

Logo em frente
Ուղիղ
No fundo
Հետևում
Na frente
Դիմացը
Dentro
Ներսում
Fora
Դրսում
Aqui
Այստեղ
Այնտեղ
Perto
Մոտ
Longe
Հեռու
Ao longo do muro
Պատի երկայնքով
Virando a esquina
Անկյունի հետևում
Na mesa
Սեղանի մոտ
Na linha
Ուղիղ գծով
Andar de baixo
Ներքևում
Andar de cima
Վերևում
Seguindo pelo corredor
Դահլիճի ներքևում