Հայերեն Պորտուգալերեն Դաս 16 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Պորտուգալերեն :: Դաս 16. Ուղղություններ՝ գալուց

loading

Բառապաշար :: Պորտուգալերեն Հայերեն

Só um momento
Մեկ վայրկյան
Espere aqui
Սպասեք
Venha comigo
Հետևեք ինձ
Ela vai ajudar você
Նա կօգնի Ձեզ
Pode entrar
Մտեք
Sente-se
Նստեցեք
Venha aqui
Եկեք այստեղ
Me mostre
Ցույց տվեք