Հայերեն Պորտուգալերեն Դաս 3 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Պորտուգալերեն :: Դաս 3. Սկիզբ: Խոսեք դանդաղ

loading

Բառապաշար :: Պորտուգալերեն Հայերեն

Fale devagar
Խոսեք դանդաղ
Eu não entendi
Ես չեմ հասկանում
Você está entendendo?
Հասկանու՞մ եք
Claro
Իհարկե
Repita, por favor
Կրկնեք, խնդրում եմ
De novo
Կրկին
Palavra por palavra
Բառ առ բառ
Devagar
Դանդաղ
Como se diz?
Ինչպե՞ս կասեք:
O que quer dizer?
Սա ի՞նչ է նշանակում:
O que você disse?
Ի՞նչ ասացիք:
Você tem alguma pergunta?
Հա՞րց ունեք: