Արտասանության դասեր Ֆլեշ քարտեր Բառային վիկտորինա «Իքսեր և զրոներ» խաղ Հիշողության խաղ Լսողական վիկտորինա

Ֆրանսերեն :: Դաս 108 Համակարգիչ՝ էլ. փոստի հետ աշխատանքի տերմիններ

Բառապաշար

Բառերի ծալում
Retour à la ligne automatique (le)
Կիբերտարածության
Cyberespace (le)
Էլեկտրոնային փոստի հասցե
Adresse email (la)
Հասցեների գրքույկ
Carnet d’adresses (le)
Ստացող
Destinataire (le)
Թափոնափոստ
Spam (le)
Պատասխանել բոլորին
Répondre à tous
Կցված ֆայլեր
Fichiers joints (les)
Կցել
Joindre
Հաղորդագրության վերնագրեր
En-têtes (les)
Թեմա
Objet (le)