Հայերեն Ֆրանսերեն Դաս 106 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Ֆրանսերեն :: Դաս 106. Զբաղվածություն՝ տվյալների մուտքագրում

loading

Բառապաշար :: Ֆրանսերեն Հայերեն

Gras
Թավ (տեքստ)
Modèle (le)
Կաղապար
Préférences (les)
Նախընտրանքներ
Cocher la case
Նշեք վանդակը
Transfert de fichier (le)
Ֆայլերի փոխանցում
Établir la connexion
Մուտք
Mot-clé (le)
Հիմնաբառ
Nom d'utilisateur (le)
Օգտատիրոջ անունը
Mot de passe (le)
Գաղտնաբառ
Signature numérique (la)
Թվային ստորագրություն
Domaine public (le)
Հանրամատչելի
Bande passante (la)
Ցանցի թողունակություն
Page d’ouverture (la)
Գովազդային հայտարարություն
Icône (la)
Պատկեր
Foire aux questions
Հաճախակի տրվող հարցեր