Հայերեն Ֆրանսերեն Դաս 105 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Ֆրանսերեն :: Դաս 105. Զբաղվածություն՝ Ինտերնետի օգտագործման տերմիններ

loading

Բառապաշար :: Ֆրանսերեն Հայերեն

Précédent
Հետ
Suivant
Առաջ
Enregistrer
Պահել
Naviguer
Որոնել (համացանցում)
Télécharger
Բեռնել
Exécuter
Աշխատացնել (կատարել)
Cliquer
Սեղմել
Glisser
Քաշել
Déposer
Թողնել
Mis à jour
Թարմացված
Mettre à jour
Թարմացնել
Menu déroulant (le)
Իջնող ցանկ
Arrêt (le)
Դադարեցնել