Հայերեն Ֆրանսերեն Դաս 104 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Ֆրանսերեն :: Դաս 104. Զբաղվածություն՝ Ինտերնետի ուսումնասիրություն

loading

Բառապաշար :: Ֆրանսերեն Հայերեն

Page d’accueil (la)
Գլխավոր էջ
Télécharger
Վերբեռնել
Choisir
Ընտրել
Dossier (le)
Թղթապանակ
Barre d’outils (la)
Գործիքադարակ
Retour
Վերադառնալ
Signet (le)
Էջանիշ
À
Շնիկ (@)
Barre oblique (la)
Թեք գիծ (/)
Deux-points (les)
Կրկնակետ (:)
Point-com
Կետ քոմ