Հայերեն Ֆրանսերեն Դաս Բառապաշար զարգացնելու դաս

Ֆրանսերեն :: Դաս 103. Զբաղվածություն՝ Ինտերնետի օգտագործում

loading

Բառապաշար :: Ֆրանսերեն Հայերեն

Internet (le)
Ինտերնետ
Lien (le)
Հղում
Hyperlien (le)
Գերկապ
Prestataire de service Internet (le)
Ինտերնետային ծառայությունների մատակարար
Réseau (le)
Ցանց
Site Web (le)
Կայք
Page Web (la)
Կայքէջ
Adresse de page Web (la)
Կայքէջի հասցե (URL)
Site Web sécurisé (le)
Անվտանգ կայք
Navigateur (le)
Դիտարկիչ
Moteur de recherche (le)
Որոնողական ծրագիր
Serveur sécurisé (le)
Անվտանգ սերվեր