Հայերեն Ֆրանսերեն Դաս 102 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Ֆրանսերեն :: Դաս 102. Զբաղվածություն՝ աշխատանքի որոնում

loading

Բառապաշար :: Ֆրանսերեն Հայերեն

Avez-vous un permis de travail?
Ունե՞ք աշխատանքի թույլտվություն:
J’ai un permis de travail
Ունեմ աշխատանքի թույլտվություն
Je n’ai pas de permis de travail
Չունեմ աշխատանքի թույլտվություն
Quand pouvez-vous commencer?
Ե՞րբ կարող եք սկսել:
Je paie dix euros l’heure
Մեկ ժամի դիմաց տասը եվրո եմ վճարում:
Je vous paierai à la semaine
Կվճարեմ Ձեզ շաբաթական
Par mois
Ամսական
Soyez là à huit heures du matin
Եղեք այստեղ առավոտյան ժամը 8:00-ին
La journée se termine à seize heures trente
Աշխատանքն ավարտվում է 4:30-ին
Vous aurez congé le samedi et le dimanche
Շաբաթ և կիրակի օրերը հանգստյան օրեր են
Vous devrez porter un uniforme
Դուք համազգեստ եք կրելու
Faites comme ceci
Սա այսպես պետք է կատարել