Հայերեն Ֆրանսերեն Դաս 101 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Ֆրանսերեն :: Դաս 101. Զբաղվածություն՝ աշխատանքի դիմում

loading

Բառապաշար :: Ֆրանսերեն Հայերեն

Je cherche un emploi
Ես աշխատանք եմ փնտրում
Puis-je voir votre C.V.?
Կարո՞ղ եք ցույց տալ Ձեր կենսագրականը:
Voici mon C.V.
Ահա իմ կենսագրականը
Avez-vous des références que je puisse contacter?
Կա՞ն արդյոք երաշխավորողներ, որոնց կարող եմ դիմել:
Voici la liste de mes références
Ահա ինձ երաշխավորների ցուցակը:
Combien d’expérience avez-vous?
Որքա՞ն փորձ ունեք:
Depuis combien de temps travaillez-vous dans ce domaine?
Որքա՞ն ժամանակ է, ինչ աշխատում եք այս ոլորտում:
Trois ans
3 տարի
Je suis diplômé de l’enseignement secondaire
Ես ավագ դպրոց եմ ավարտել
J’ai un diplôme universitaire
Ես քոլեջ եմ ավարտել
Je cherche un mi-temps
Փնտրում եմ կես դրույքով աշխատանք
J’aimerais travailler à temps plein
Ցանկանում եմ աշխատել լրիվ դրույքով
Offrez-vous une assurance médicale?
Դուք բժշկական ապահովագրություն տրամադրու՞մ եք:
Oui, après six mois d'emploi
Այո, այստեղ աշխատելուց վեց ամիս անց: