Հայերեն Ֆրանսերեն Դաս 99 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Ֆրանսերեն :: Դաս 99. Գրասենյակ՝ գրասեղան

loading

Բառապաշար :: Ֆրանսերեն Հայերեն

Je cherche une agrafeuse
Ես կարիչ եմ որոնում
Punaise (la)
Սլեռագամ
Crayon (le)
Մատիտ
Livre (le)
Գիրք
Papier (le)
Թուղթ
Carnet (le)
Տետր
Diapositives (les)
Սլայդներ
Calendrier (le)
Օրացույց
Papier collant (le)
Չափերիզ
Il me faut une carte
Ես քարտեզ եմ որոնում