Հայերեն Ֆրանսերեն Դաս 97 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Ֆրանսերեն :: Դաս 97. Գրասենյակ՝ սարքավորումներ

loading

Բառապաշար :: Ֆրանսերեն Հայերեն

Télécopieur (le)
Ֆաքս
Photocopieuse (la)
Լուսապատճենահանող մեքենա
Téléphone (le)
Հեռախոս
Projecteur (le)
Պրոյեկտոր
Ordinateur (le)
Համակարգիչ
Écran (le)
Էկրան
Est-ce que l’imprimante fonctionne?
Տպիչն աշխատու՞մ է:
Disque (le)
Սկավառակ
Machine à calculer (la)
Հաշվիչ