Արտասանության դասեր Ֆլեշ քարտեր Բառային վիկտորինա «Իքսեր և զրոներ» խաղ Հիշողության խաղ Լսողական վիկտորինա

Ֆրանսերեն :: Դաս 95 Բժշկի մոտ՝ զրույց բժշկի հետ

Բառապաշար

Հենակներ ունե՞ք:
Avez-vous des béquilles?
Վնասվածք ձգելուց
Entorse (la)
Դուք ոսկրի կոտրվածք ունեք
Vous avez une fracture
Ես պետք է ցավազրկող ընդունեմ
J'ai besoin d'un antidouleur
Ես արյան բարձր ճնշում չունեմ
Je ne fais pas d’hypertension
Ես հղի եմ
Je suis enceinte
Ցան ունեմ
J’ai des plaques rouges
Կրտվածքից վարակ է անցել
La blessure est infectée
Զննեք այս կապտուկը
Regardez ce bleu
Գրիպ
Grippe (la)
Ես մրսել եմ
J’ai un rhume
Ես սարսուռ եմ զգում
J’ai des frissons
Որտե՞ղ է ցավում:
Où avez-vous mal?
Ամենուրեք
Partout
Որքա՞ն ժամանակ , որ Ձեզ այսպես եք զգում:
Depuis combien êtes-vous dans cet état?
Ինձ այսպես եմ զգում արդեն 3 օր
Je me sens comme ça depuis trois jours
Որևէ դեղամիջոց ընդունու՞մ եք:
Prenez-vous des médicaments?
Այո, սրտային դեղամիջոց
Oui, pour le cœur

Ֆրանսերենի ավելի շատ դասեր