Հայերեն Ֆրանսերեն Դաս 95 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Ֆրանսերեն :: Դաս 95. Բժշկի մոտ՝ զրույց բժշկի հետ

loading

Բառապաշար :: Ֆրանսերեն Հայերեն

Avez-vous des béquilles?
Հենակներ ունե՞ք:
Entorse (la)
Վնասվածք ձգելուց
Vous avez une fracture
Դուք ոսկրի կոտրվածք ունեք
J'ai besoin d'un antidouleur
Ես պետք է ցավազրկող ընդունեմ
Je ne fais pas d’hypertension
Ես արյան բարձր ճնշում չունեմ
Je suis enceinte
Ես հղի եմ
J’ai des plaques rouges
Ցան ունեմ
La blessure est infectée
Կրտվածքից վարակ է անցել
Regardez ce bleu
Զննեք այս կապտուկը
Grippe (la)
Գրիպ
J’ai un rhume
Ես մրսել եմ
J’ai des frissons
Ես սարսուռ եմ զգում
Où avez-vous mal?
Որտե՞ղ է ցավում:
Partout
Ամենուրեք
Depuis combien êtes-vous dans cet état?
Որքա՞ն ժամանակ , որ Ձեզ այսպես եք զգում:
Je me sens comme ça depuis trois jours
Ինձ այսպես եմ զգում արդեն 3 օր
Prenez-vous des médicaments?
Որևէ դեղամիջոց ընդունու՞մ եք:
Oui, pour le cœur
Այո, սրտային դեղամիջոց