Հայերեն Ֆրանսերեն Դաս 90 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Ֆրանսերեն :: Դաս 90. Արձակուրդ՝ վայրի կենդանիների

loading

Բառապաշար :: Ֆրանսերեն Հայերեն

Il y a beaucoup de grenouilles ici
Այստեղ կան բազմաթիվ գորտեր
Est-ce que ce sont des chèvres?
Սրանք այծե՞ր են:
Canard (le)
Բադ
Est-ce que le perroquet parle?
Թութակը կարո՞ղ է խոսել:
Tortue (la)
Կրիա
Singe (le)
Կապիկ
Est-ce un serpent venimeux?
Օձը թունավո՞ր է:
Vache (la)
Կով
Lézard (le)
Մողես
Souris (la)
Մուկ
Crocodile (le)
Կոկորդիլոս