Հայերեն Ֆրանսերեն Դաս 69 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Ֆրանսերեն :: Դաս 69. Սնունդ՝ նպարեղենի խանութ

loading

Բառապաշար :: Ֆրանսերեն Հայերեն

Épicerie (la)
Նպարեղենի խանութ
L’épicerie est ouverte
Մթերային խանութը բաց է
Caddie (le)
Գնումների զամբյուղ
Panier (le)
Զամբյուղ
Avez-vous du riz?
Դուք բրինձ ունե՞ք:
Acheter
Գնել
Payer
Վճարել
À quel rayon?
Ո՞ր շարքում է գտնվում:
Boucherie (la)
Մսի խանութ
Boulangerie-pâtisserie (la)
Հացի խանութ
Où puis-je trouver l’eau?
Որտե՞ղ է ջուր վաճառվում:
Cuisiner
Եփել
Dîner en famille
Ես ճաշում եմ ընտանիքի հետ
J’ai faim
Ես սոված եմ
Mettre la table
Տե՛ս աղյուսակը