Հայերեն Ֆրանսերեն Դաս 57 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Ֆրանսերեն :: Դաս 57. Գնումներ՝ ցույց տվեք ինձ

loading

Բառապաշար :: Ֆրանսերեն Հայերեն

Je vais faire du shopping
Ես գնում եմ գնումներ կատարելու:
Où est le centre commercial?
Որտե՞ղ է առևտրային հիմնական տարածքը:
Je veux aller au centre commercial
Ես ցանկանում եմ գնալ առևտրի կենտրոն:
Pourriez-vous m’aider?
Կարո՞ղ եք օգնել ինձ:
Je regarde simplement
Ես պարզապես նայում եմ:
Pourriez-vous me montrer quelques chemises?
Կարո՞ղ եք ինձ ցույց տալ մի քանի վերնաշապիկ:
Où est la cabine d’essayage?
Որտե՞ղ է հանդերձարանը:
Est-ce que je peux l’essayer?
Կարո՞ղ եմ փորձել սա:
La couleur ne me va pas
Այս գույնը ինձ չի սազում:
L'avez-vous dans une autre couleur?
Դուք մեկ ուրիշ գույն ունե՞ք :
J’aime
Այն ինձ դուր է գալիս:
Je n’aime pas
Այն ինձ դուր չի գալիս: