Հայերեն Ֆրանսերեն Դաս 50 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Ֆրանսերեն :: Դաս 50. Հյուրանոց՝ արտահայտություններ անհետաձգելի իրավիճակների դեպքում

loading

Բառապաշար :: Ֆրանսերեն Հայերեն

Regardez
Հայացք
Écoutez
Լսել
Attention
Զգույշ
Au feu
Կրակ
Sortez
Դուրս եկեք այդտեղից
Au secours
Օգնություն
Aidez-moi
Օգնեցեք
Dépêchez-vous
Շտապեք
Arrêtez
Կանգ առեք
Police
Ոստիկանություն
Il y a urgence
Սա արտակարգ իրավիճակ է