Հայերեն Ֆրանսերեն Դաս 48 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Ֆրանսերեն :: Դաս 48. Հյուրանոց՝ հյուրասենյակի նախնական պատվեր

loading

Բառապաշար :: Ֆրանսերեն Հայերեն

Pouvez-vous me recommander un hôtel bon marché?
Կարո՞ղ եք էժան հյուրանոց խորհուրդ տալ :
Quel est le prix d’une nuit?
Որքա՞ն արժե մեկ գիշերը:
Je vais rester trois semaines
Ես կմնամ երեք շաբաթ:
Combien coûte la semaine?
Որքա՞ն արժե մեկ շաբաթը:
Avez-vous une chambre libre?
Ազատ սենյակներ ունե՞ք:
Avez-vous une piscine?
Լողավազան ունե՞ք:
Où est la piscine?
Որտե՞ղ է լողավազանը:
Puis-je voir la chambre?
Կարո՞ղ եմ նայել սենյակը:
Avez-vous quelque chose de moins cher?
Սրանից էժան որևէ բան կա՞:
Avez-vous un restaurant?
Ռեստորան ունե՞ք: