Արտասանության դասեր Ֆլեշ քարտեր Բառային վիկտորինա «Իքսեր և զրոներ» խաղ Հիշողության խաղ Լսողական վիկտորինա

Ֆրանսերեն :: Դաս 18 Ուղղություններ՝ որտե՞ղ

Բառապաշար

Հետևում
Derrière
Առջևում
Devant
Կողքին
À côté de
Առաջին դուռը դեպի աջ
Première porte à droite
Չորրորդ լուսացույցից թեքվել աջ
Tournez à droite au quatrième feu tricolore
Հասկանու՞մ եք ինձ:
Me comprenez-vous?
Հյուսիս
Direction Nord
Արևմուտք
Direction Ouest
Հարավ
Direction Sud
Արևելք
Direction Est
Դեպի աջ
À droite
Դեպի ձախ
À gauche
Վերելակ կա՞:
Y a-t-il un ascenseur?
Որտե՞ղ են աստիճանները:
Où est l’escalier?
Ո՞ր ուղղությամբ:
Dans quelle direction?
Ձախից երկրորդ դուռը
Deuxième porte à gauche
Անկյուն հասնելիս թեքվեք ձախ
Au coin, tournez à gauche