Հայերեն Ֆրանսերեն Դաս 18 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Ֆրանսերեն :: Դաս 18. Ուղղություններ՝ որտե՞ղ

loading

Բառապաշար :: Ֆրանսերեն Հայերեն

Derrière
Հետևում
Devant
Առջևում
À côté de
Կողքին
Première porte à droite
Առաջին դուռը դեպի աջ
Tournez à droite au quatrième feu tricolore
Չորրորդ լուսացույցից թեքվել աջ
Me comprenez-vous?
Հասկանու՞մ եք ինձ:
Direction Nord
Հյուսիս
Direction Ouest
Արևմուտք
Direction Sud
Հարավ
Direction Est
Արևելք
À droite
Դեպի աջ
À gauche
Դեպի ձախ
Y a-t-il un ascenseur?
Վերելակ կա՞:
Où est l’escalier?
Որտե՞ղ են աստիճանները:
Dans quelle direction?
Ո՞ր ուղղությամբ:
Deuxième porte à gauche
Ձախից երկրորդ դուռը
Au coin, tournez à gauche
Անկյուն հասնելիս թեքվեք ձախ